Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Юридически речник

Онлайн терминологичен юридически речник на правните термини

Речникът съдържа над 4700 фрази и понятия и техните легални или теоретични дефиниции.

Заявка за дефиниция Заявка за дефиниция

Държавна измяна

1. Лег. чл. 95 - 97а НК

Понятието държавна измяна включва:

1. Участие в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, в бунт или във въоръжено въстание;

2. лишаване от живот на държавен или обществен деятел, а също и нанасянето на тежка телесна повреда на такова лице;

3. задържане някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице.

 

Свързани дефиниции